SMOK

Bộ lọc

Sắp xếp

  • Sản phẩm nổi bật
  • Giá: Tăng dần
  • Giá: Giảm dần
  • Tên: A-Z
  • Tên: Z-A
  • Cũ nhất
  • Mới nhất
  • Bán chạy nhất
Thương hiệu
Lọc giá
Hàm lượng nicotine
Thương hiệu:
Lọc giá:
Hàm lượng nicotine:
Xóa hết
-11%
Coil OCC 0.15ohm RPM 3 Mesh thay thế cho SMOK Nord 5
Coil OCC 0.16ohm RPM2 Mesh thay thế cho SMOK RPM 2
-11%
Coil OCC 0.23ohm RPM 3 Mesh thay thế cho SMOK Nord 5
Coil OCC 0.25ohm RPM2 DC thay thế cho SMOK RPM 2
-5%
Coil OCC 0.33ohm Mesh thay thế cho SMOK MORPH 2 230W Box Mod Kit
Coil OCC 0.3ohm Mesh thay thế cho SMOK RPM 40
Coil OCC 0.3ohm RPM2 Mesh thay thế cho SMOK RPM 2
Coil OCC 0.4ohm DC MTL thay thế SMOK x OFRF nexMESH
Coil OCC 0.4ohm Mesh thay thế cho SMOK RPM 40
Hết hàng
Coil OCC 0.4ohm SS316 thay thế SMOK x OFRF nexMESH
Coil OCC 0.6ohm Mesh thay thế cho SMOK Nord Pod
Coil OCC 0.6ohm RPM2 DC MTL thay thế cho SMOK RPM 2
Coil OCC 0.6ohm Triple thay thế cho SMOK RPM 40
Hết hàng
Coil OCC 0.8ohm DC MTL thay thế cho SMOK RPM
Coil OCC 0.8ohm MTL thay thế cho SMOK Nord Pod
Coil OCC 1.0ohm SC thay thế cho SMOK RPM 40
Coil OCC 1.2ohm Quartz thay thế cho SMOK RPM 40
Coil OCC 1.4ohm Regular thay thế cho SMOK Nord Pod
Coil OCC G16 0.6ohm DC thay thế cho Smok Gram 25 Kit
Coil OCC LP1 0.8ohm DC MTL thay thế cho SMOK Novo 4
Coil OCC LP2 0.23ohm Mesh thay thế cho SMOK RPM 4
Coil OCC LP2 0.6ohm Mesh thay thế cho SMOK RPM 4
Coil OCC RGC 0.17ohm thay thế cho SMOK RPM 80
-11%
Coil OCC RGC 0.6ohm Thay Thế Cho SMOK RPM 80
Đầu Pod 0.6 MTL thay thế cho SMOK ACRO Kit
Đầu Pod 0.8 Mesh thay thế cho SMOK ACRO Kit
-11%
Hết hàng
Đầu Pod 0.9ohm MTL thay thế cho SMOK Novo 2X
-11%
Đầu Pod 0.9ohm thay thế SMOK Solus