Chính sách thành viên

 

1. Thể lệ
Khi bạn mua hàng ở Pod Supplier bạn đã đủ điều kiện để trở thành thành viên của chúng tôi. Thành viên của Pod Supplier được tích điểm với mỗi đơn hàng bạn hoàn thành. Số điểm được tích tương ứng với giá trị đơn hàng và hạng thành viên tương ứng của bạn (các hạng thành viên khác nhau sẽ có quyền lợi khác nhau)

 

2. Hạng thành viên

MEMBER: Tổng chi tiêu từ 0 VNĐ đến 4.999.999 VNĐ

SILVER: Tổng chi tiêu từ 5.000.000 VNĐ đến 9.999.999 VNĐ

GOLD: Tổng chi tiêu từ 10.000.000 VNĐ đến 14.999.999 VNĐ

PLATINUM: Tổng chi tiêu từ 15.000.000 VNĐ đến 19.999.999 VNĐ

DIAMOND: Tổng chi tiêu từ 20.000.000 VNĐ đến 24.999.999 VNĐ

PRIORITY: Tổng chi tiêu từ 25.000.000 VNĐ trở lên

 

3. Quyền lợi thành viên

MEMBER: Tích điểm tương ứng 5% giá trị hoá đơn

SILVER: Tích điểm tương ứng 7% giá trị hoá đơn

GOLD: Tích điểm tương ứng 9% giá trị hoá đơn

PLATINUM:  Tích điểm tương ứng 11% giá trị hoá đơn

DIAMOND:  Tích điểm tương ứng 13% giá trị hoá đơn

PRIORITY: Tích điểm tương ứng 15% giá trị hoá đơn

 

4. Sử dụng điểm:

Khi bạn nâng cấp lên hạng tiếp theo sẽ nhận được voucher tương ứng hạng và toàn bộ tích điểm của bạn. 

Ví dụ: 

Bạn lên hạng SILVER nhận ngay voucher: 250.000 VNĐ

Bạn lên hạng GOLD nhận ngay voucher: 350.000 VNĐ

Bạn lên hạng PLATINUM nhận ngay voucher: 450.000 VNĐ

Bạn lên hạng DIAMOND nhận ngay voucher: 550.000 VNĐ

Bạn lên hạng PRIORITY nhận ngay voucher: 650.000 VNĐ

Khi bạn đã ở hạng PRIORITY với mỗi chi tiêu 5.000.000 VNĐ nhận ngay voucher: 750.000 VNĐ

Voucher áp dụng cho tất cả sản phẩm của Pod Supplier. Voucher không có thời hạn sử dụng và sẽ được cộng dồn vào mã khách hàng khi đạt mốc tích điểm tiếp theo.

Xem thêm:

Chính sách vận chuyển

Chính sách bảo hành

Điều khoản dịch vụ

Chính sách bảo mật

Chính sách đổi trả