số lượng:

Adapter 510 Geekvape Aegis Boost Plus | Aegis Boost Pro | B100 Chính Hãng

100,000₫

Đã bán hết

  • POD1LAN20 : Giảm 20% tối đa 40k/Sản Phẩm (Áp dụng cho đơn từ 2 sản phẩm Pod 1 Lần trở lên) POD1LAN20 : Giảm 20% tối đa 40k/Sản Phẩm
    (Áp dụng cho đơn từ 2 sản phẩm Pod 1 Lần trở lên)
  • FREEBASE20 : Giảm 20% tối đa 30k/Sản Phẩm (Áp dụng cho đơn từ 2 sản phẩm Freebase trở lên) FREEBASE20 : Giảm 20% tối đa 30k/Sản Phẩm
    (Áp dụng cho đơn từ 2 sản phẩm Freebase trở lên)
  • SALTNIC20 : Giảm 20% tối đa 30k/Sản Phẩm (Áp dụng cho đơn từ 2 sản phẩm Saltnic trở lên) SALTNIC20 : Giảm 20% tối đa 30k/Sản Phẩm
    (Áp dụng cho đơn từ 2 sản phẩm Saltnic trở lên)

THông tin sản phẩm

THƯƠNG HIỆU: Geekvape

LOẠI SẢN PHẨM: Adapter 

TÊN SẢN PHẨM: Adapter 510 Geekvape Aegis Boost Plus | Aegis Boost Pro | B100 Chính Hãng

Adapter đế chuyển giúp cho người chơi có thể gắn đầu đốt của máy Aegis Boost Plus/Aeigs Boost Pro

Sản phẩm liên quan:

Geekvape Aegis Boost Plus 

Aegis Boost Pro 

B100