Hàm lượng Nicotine:

Honeydew Strawberry Iced ( Dâu Tây Dưa Gang Lạnh ) By Hi Drip ICED Salt Nic

-3% 320,000₫ 310,000₫

Đã bán hết

  • POD1LAN20 : Giảm 20% tối đa 40k/Sản Phẩm (Áp dụng cho đơn từ 2 sản phẩm Pod 1 Lần trở lên) POD1LAN20 : Giảm 20% tối đa 40k/Sản Phẩm
    (Áp dụng cho đơn từ 2 sản phẩm Pod 1 Lần trở lên)
  • FREEBASE20 : Giảm 20% tối đa 30k/Sản Phẩm (Áp dụng cho đơn từ 2 sản phẩm Freebase trở lên) FREEBASE20 : Giảm 20% tối đa 30k/Sản Phẩm
    (Áp dụng cho đơn từ 2 sản phẩm Freebase trở lên)
  • SALTNIC20 : Giảm 20% tối đa 30k/Sản Phẩm (Áp dụng cho đơn từ 2 sản phẩm Saltnic trở lên) SALTNIC20 : Giảm 20% tối đa 30k/Sản Phẩm
    (Áp dụng cho đơn từ 2 sản phẩm Saltnic trở lên)

THông tin sản phẩm

LOẠI SẢN PHẨM: E-LIQUID USA Salt-nic

THƯƠNG HIỆU: Hi Drip ICED

Hương vị: Honeydew Strawberry Iced (Dâu Tây Dưa Gang Lạnh)

Thể tích: 15ml x 2

Dùng cho Podsystem

Tinh dầu Saltnic:  ?Honeydew Strawberry Iced (Dâu Tây Dưa Gang Lạnh) Salt Nic By Hi Drip ICED